Сред хората има и това е погрешно верование, според който, с хора, само че се запознал, можете да направите само приказки surface, така че да се говори всичко, и нищо

Разбира се, основна информация и разговори за всичко, което искат, но ако искате да се помисли за една жена, това е много полезно също така да говори за неща малко по-важни

About