Целта на Срещата, S

Собственикът на обработка и сериозен Целта на Срещата S

a. r.

л, клон местожителство Brescia, Via Cipro n

Ти сериозно признато право на сериозно оттеглят своето съгласие за обработка на личните ви данни, като изпраща заверено AR адрес: Целта на Срещата s. r. l. със седалище в Brescia, Via Cipro, придружено от копие на неговата лична карта до тежка. В края на тази операция, всички Ваши лични данни ще бъдат изтрити от архивите, като хартия, че са електронни в по-кратки срокове, при условия на съхранение за целите на данъчното облагане и счетоводството. Ако искате да получите повече информация за обработката на Вашите данни лични, т.е. прилагане на правото, посочени в предходния параграф, можете да изпратите с препоръчано писмо AR адрес: Целта на Срещата, със седалище в красноярск, Чрез Кипър. Преди да можете да се осигури, или редактиране на всяка информация, която може да се наложи проверка на самоличността Си по тежка и да отговори на някои въпроси. Отговорът Ви ще бъде тежка, след това се сервира в за по-скоро

About