В събота на декември в централата на AGI Триест земята на сериозен семинар, за да научите и подобряване на отношенията в двойката и семейството си чрез писане и рисуване

Предлага за първи път на подход към семейната система, насочена към обработка на важен етап

Кризи, лични, брачни и семейни носете в контекста на педагогическа помощ и клинични семейна медиация ще се чете през принос графология, свързани с Тест Л шей и системен подход в семейна медиация.

Дискусия материали, взети от личен опит от професионалисти ще бъде в сериозна придружени от вноски теоретични и насоки за по-нататъшно задълбочаване

За да се възползвате от всички предимства на новия сайт моля обновете браузъра си до последната версия или опитайте един от следните браузъри

About