От Рим във Византия, за да кажете, като на първите християнски художници са били вдъхновени от древни религии, преди да започнат нови архитектурни форми, за да запази работата си и да вземат правилните

About