Запознат — е глаголите, който е на стойност под формата на бъдеще време. Означава, че към него е уместно да зададем въпроса: «какво ще направи.», който не е «Б».

Руслан се запознаят с родителите на гаджето на следващата седмица. Той все още се запознаят със света на големите пари. Женя за урок, да се запознаят с творчеството на известни композитори. Да се запознаем — представлява инфинитив, който отговаря на въпроса «какво да се направи.». Наставка глагол се пише с «Ь», защото е мек знак се пише в проверочном въпрос.

Тя си мечтаех да се срещам със своя идол

Тя иска по-скоро да се запознаят с всички учители, които ще бъдат при нея, за да преподават. Той иска да се запознае с най-добрите изобретения на човечеството.

В рамките на или в рамките как правилно

Измъчва или мучать как правилно

About