Съдържанието на този дял (текстове, снимки, изображения, графики, аудио и видео материали, лого, линк, URL адреси и т.н.), са публикувани единствено и независимо от потребителите под пълната и еднолична отговорност. Включване на същите в сайта не означава потвърждение или одобрение от страна на ВСИЧКИ-ЗАПОЗНАНСТВА, който не упражнява никакъв контрол оферта и не поема никаква отговорност във връзка с използването на Услугите, ще бъде по този начин, единствено и само отговорност на всеки една трета от всички поведения за изпълнение, а всеки трети само ще отговорност пред вас по отношение на всякакви щети Ще предизвика чрез използването на Услугите. ВСИЧКО ЗА ЗАПОЗНАНСТВА, по този начин, не носи отговорност, наред с други неща, и без никакъв признак на пълнота, ако такава има, нарушение на обществения ред, морала и като цяло морала на рекламите, поместени от потребителите, не отговаря на истината, зачитането на правата на интелектуална и индустриална собственост, върховенството на закона, на законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот и на всеки друг вид са едни и същи. Потребителите приемат, обаче, действията, които е забранено да въвеждате личните си данни, както и личните данни на трети лица е в липсата на разрешение, както и да се въведе публикува снимки на малолетни и непълнолетни.

В случай, че не достигат, възраст трябва да използват Услуги, ще са отговорни само родителите им, които от сега нататък ще бъдат информирани за възможността за инсталиране на собствен персонален компютър на специален софтуер за защита и филтриране. ВСИЧКИ СРЕЩИ, уведомете ни, ако от сега потребителите, които в нарушение на от посочените по-горе правила може да доведе до излагане на отчитане на нарушителях в съответната инстанция.

По този начин, за да продължите, моля, прочетете и приемете следните точки

Аз съм ПЪЛНОЛЕТЕН, аз съм наясно, че рекламите могат да съдържат изображения или текстове, ясни и потенциално обидно за някои, аз не се чувствам възмутен от сексуален характер, съдържание

About