Преди да се покаже списък на жените, които живеят редом с вас и са готови да се срещнат днес, ние трябва да ти задам няколко въпроса.

Уважаваме неприкосновеността на личния живот на тази жена. Голям процент от тези жени ни показа, че не иска нищо сериозно, но само знам, че хората или приятели с привилегии.

Вземете това, ако това се случи

В някои случаи нашата общност организира дейности, за да помогне на нашите потребители да се опознаем взаимно, да се присъединят към някои от тези.

Вие или повече години

Някои жени са поискали от нас не позволяват достъп на мъжете в тази възраст се дължи на тяхното неадекватно поведение

About